نوع واحد     شهر     نام واحد  


ردیفشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسنرخنامه
1 مشهد هتل آپارتمان آبا يک ستاره محمد کرمي 38510298 مشهد مقدس - فلکه برق - خيابان بهار - بهار 9 - نبش کامياب 4
2 مشهد هتل آبان چهار ستاره 38646241 استان خراسان رضوي-مشهد مقدس -بلوارپيروزي - مقابل پيروزي 55
3 مشهد مهمانپذير آبتين درجه يک ممتاز روح الله يوسفي 32244447 مشهد-خيابان خسروي نو-بازار سرشور -سرشور 12-پلاک 7
4 مشهد هتل آبشار يک ستاره آرش اسدي 8519323 مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) - خيابان امام رضا 5- کوچه مهر فروز - پلاک 41 و 43
5 مشهد هتل آپارتمان آبنوس يک ستاره موسي دلشاد 32215579-32215576 مشهد مقدس - خيابان آزادي - کوچه مخابرات - کوچه آيت الله قمي - پلاک 53
6 مشهد هتل آپارتمان آبي يک ستاره حسين اسدزاده مجاور 2-38539121 مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) - امام رضا 5 - پلاک 46
7 مشهد هتل آپادانا سه ستاره محمدعلي اميني پوستچي طوسي 32217166 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان خسروي نو-چهارراه شهدا
8 مشهد هتل آپارتمان آتبين يک ستاره سيد يحيي فاني و شرکاء 8546296-8534316-7 مشهد مقدس - خيابان بهار - بهار 6 - پلاک 18
9 مشهد هتل آتور دو ستاره عليرضا سلماني 38542554-38597943-38597642 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس- خيابان امام رضا(ع)-امام رضا16-پلاک7
10 مشهد هتل آتوسا يک ستاره جواد فتحي استان خراسان رضوي- مشهد مقدس-خيابان دانش شرقي- بين دانش شرقي25و27- پلاک5/431
11 مشهد هتل آتي دو ستاره جواد رستگار مقدم 1-38534050 استان خراسان رضوي -مشهد مقدس -خيابان امام رضا32-نبش چهارراه دوم
12 مشهد هتل آپارتمان آتيه يک ستاره سيدعباس صاحب نسب 33684873 مشهد مقدس - ميدان بيت المقدس - ابتداي ضلع شمالي بازار رضا - پلاک 48
13 مشهد هتل آپارتمان آجيليان يک ستاره مهدي آجيليان عباسي 3و8516112 مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) - عنصري 9 - پلاک 38
14 مشهد هتل آدينا دو ستاره مهدي نبي 38581971 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس- خيابان امام رضا(ع)- بين امام رضا16و18
15 مشهد هتل آپارتمان آدينه يک ستاره حسين جعفر زاده سريزدي 33696969 مشهد مقدس - خيابان نواب صفوي - نواب صفوي 9- عسگريه 1
16 مشهد هتل آپارتمان آذر يک ستاره عبدالله توکلو 8-38527846 مشهد مقدس - ميدان ده دي - خيابان رازي شرقي - پلاک 62
17 مشهد هتل آذربايجان دو ستاره ممتاز محمد حسين رستگار مقدم گوهري 3-32280961 استان خراسان رضوي -مشهد مقدس -چهارراه شهدا
18 مشهد مهمانپذير آذربايجان درجه يک ممتاز وحيد خلخالي 32228815 مشهد-خيابان طبرسي 4 -کوچه دربدار
19 مشهد مهمانپذير آذربايجانيها درجه يک علي سياحي 32233609 مشهد-خيابان طبرسي 6 (کوچه اميري) - پلاک 10
20 مشهد هتل آپارتمان آذين يک ستاره مجيد شهادت 3-38526081 مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) - امام رضا23
12345678910...