نوع واحد     شهر     نام واحد  


ردیفشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسنرخنامه
1 مشهد هتل آبان چهار ستاره علي جعفري امينه 38646241 استان خراسان رضوي-مشهد مقدس -بلوارپيروزي - مقابل پيروزي 55
2 مشهد هتل آبشار يک ستاره آرش اسدي 8519323 استان خراسان رضوي-مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) - خيابان امام رضا 5- کوچه مهر فروز - پلاک 41 و 43
3 مشهد هتل آپادانا سه ستاره محمدعلي اميني پوستچي طوسي 32217166 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان خسروي نو-چهارراه شهدا
4 جغتاي بوم گردي آت سيل درجه سه زهرا سپهري 5145623850 جغتاي کيلومتر 3 شهرستان جغتاي - نرسيده به روستاي گفت
5 مشهد هتل آتور دو ستاره عليرضا سلماني 38542554-38597943-38597642 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس- خيابان امام رضا(ع)-امام رضا16-پلاک7
6 مشهد هتل آتوسا يک ستاره جواد فتحي استان خراسان رضوي- مشهد مقدس-خيابان دانش شرقي- بين دانش شرقي25و27- پلاک5/431
7 مشهد هتل آتي دو ستاره تکتم عباس زاده 1-38534050 استان خراسان رضوي -مشهد مقدس -خيابان امام رضا32-نبش چهارراه دوم
8 مشهد هتل آپارتمان آجيليان درجه سه خديجه مهديان 3و8516112 مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) - عنصري 9 - پلاک 38
9 مشهد هتل آدينا سه ستاره امير برادران کرماني 38581971 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس- خيابان امام رضا(ع)- بين امام رضا16و18
10 مشهد هتل آذربايجان دو ستاره ممتاز محمد حسين رستگار مقدم گوهري 3-32280961 استان خراسان رضوي -مشهد مقدس -چهارراه شهدا
11 مشهد مهمانپذير آذربايجان درجه يک وحيد خلخالي 32228815 مشهد-خيابان طبرسي 4 -کوچه دربدار
12 مشهد مهمانپذير آذربايجانيها درجه يک علي سياحي 32233609 مشهد-خيابان طبرسي 6 (کوچه اميري) - پلاک 10
13 مشهد هتل آراد يک ستاره 1-38550450 استان خراسان رضوي -مشهد مقدس -خيابان امام رضا –چهارراه دانش-نبش دانش غربي11
14 مشهد مهمانپذير آرال درجه يک محمد جاويدي حميدي 32210891 مشهد- خيابان طبرسي -خيابان نوغان-نوغان 6
15 مشهد مهمانپذير آرامش درجه يک ممتاز محمدجواد ملاحسين پيشنماز 33668468 مشهد-خيابان امام رضا - کوچه عيدگاه- کوچه اعتماد- پ176
16 مشهد هتل آراميس سه ستاره محمدمهدي عباس زادگان 38552850 استان خراسان رضوي -مشهد مقدس-خيابان گلستان غربي_پلاک68
17 مشهد هتل آپارتمان آراکس درجه سه مريم صيامي 3-38553530 مشهد مقدس - خيابان امام رضا (ع) -دانش شرقي -هفده شهريور 1/1 - پلاک5/33
18 مشهد مهمانپذير آرتا درجه دو مهدي شيرين زاده 32251168 مشهد-خيابان امام رضا 3- کوچه انتظاري -پلاک 32
19 مشهد هتل آرتيمان دو ستاره جميله ناصري گلستاني 38592441 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس-خيابان امام رضا(ع)- امام رضا42- بعد ازچهارراه سوم-پلاک46
20 مشهد مهمانپذير آرمان فر درجه دو محسن آرمان فر 33689288 مشهد-خيابان طبرسي9(کوچه ظهير) -پلاک 11
12345678910...