واحدهای اقامتی

شکایت از واحدهای اقامتی

واحدهای آماده فروش

دفاتر خدمات مسافرتی

شکایت از دفاتر

نوع واحد شهر

ردیفشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسنرخنامهتاریخ آمارتعداد
1 مشهد هتل آپادانا سه ستاره محمدعلي اميني پوستچي طوسي 32217166 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان خسروي نو-چهارراه شهدا 1394/01/06 253
2 مشهد هتل آزادي چهار ستاره رضا پورمحمد (بانك صادرات ) 32251927 خيابان آزادي 1394/01/06 291
3 مشهد هتل آراميس سه ستاره محمدمهدي عباس زادگان 38552850 خيابان گلستان غربي_روبروي حسينيه اخوان 1394/01/06 191
4 مشهد هتل بهارستان سه ستاره محراب قوچاني 38530335 خيابان امام خميني- نبش امام خميني 68 1394/01/06 278
5 مشهد هتل توكل دو ستاره سعيددلدار 38555870 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان فدائيان اسلام-نبش چهارراه اول-سمت چپ 1394/01/06 372
6 مشهد هتل جنت سه ستاره علي يكداش 32255690 خيابان خسروي نو- بعد ازبانك سپه 1394/01/06 291
7 مشهد هتل رضا سه ستاره سعيد ميريان 32253093 خيابان طبرسي-بين طبرسي14و16 1394/01/06 283
8 مشهد هتل زيتون سه ستاره تيموري 38597026 خيابان پاسداران 1394/01/06 262
9 مشهد هتل سبلان يك ستاره 38528243 خيابان امام رضا- امام رضا 9 1394/01/06 284
10 مشهد هتل اميركبير دو ستاره رسول چاره اي 6-32231644 استان خراسان رضوي-مشهدمقدس-خيابان آيت الله شيرازي-كوچه ملك 1394/01/06 282
11 مشهد هتل امينيان دو ستاره جواد امينيان حيدري 38543146 خيابان عنصري 1394/01/06 275
12 مشهد هتل ايران چهار ستاره سعيد اسدزاده 32228010 خيابان خسروي نو 1394/01/06 291
13 مشهد هتل سيمرغ سه ستاره 3-3434570 ميدان هفده شهريور-نبش چهاراه شهدا 1394/01/06 293
14 مشهد هتل شمس يک ممتاز حسين سالميان 29-32233126 خيابان خسروي نو-بازارسرشور-نبش سرشور19 1394/01/06 282
15 مشهد هتل صادقيه دو ستاره رشيدي پور 32233311 خيابان خسروي نو- كوچه خامنه اي- كوچه قنادي 1394/01/06 239
16 مشهد هتل فرهنگ وهنر سه ستاره عباس سريع السيري 38552059 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-ميدان ده دي-خيابان رازي غربي -نبش زاري1 1394/01/06 209
17 مشهد هتل بين المللي قصر پنج ستاره عليرضا سزاوار 38090-051 خيابان امام رضا-بين امام رضا14و16 1394/01/06 292
18 مشهد هتل قدس دو ممتاز زين العابدين حاتمي نيا 32226831 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس -خيابان خسروي نو 1394/01/06 162
19 مشهد هتل کاج يك ستاره برات علي قلي نژاد 32225528 خيابان امام خميني 1394/01/06 259
20 مشهد هتل کوثر دو ستاره وزيري پوريزدي 33651640 حاشيه بازاررضا 1394/01/06 251
123456789