قابل توجه کلیه دستگاه های اجرایی استان
برابر بخشنامه شماره 38/7/6663 مورخ 94/3/3 معاون محترم هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی در رابطه با ثبت آمار کلیه واحدهای اقامتی دولتی , خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به معرفی یک نفر نماینده جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور اقدام نمایند
شماره تماس در ساعات اداری 37283003

لیست واحدهای اقامتی

شکایت از واحدهای اقامتی

واحدهای آماده رزرو اتاق