واحدهای اقامتی

شکایت از واحدهای اقامتی

واحدهای آماده فروش

دفاتر خدمات مسافرتی

شکایت از دفاتر

نوع واحد شهر

ردیفشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسنرخنامهتاریخ آمارتعداد
1 مشهد هتل توكل دو ستاره سعيددلدار 38555870 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان فدائيان اسلام-نبش چهارراه اول-سمت چپ 1394/01/06 372
2 مشهد هتل صادقيه دو ستاره رشيدي پور 32233311 خيابان خسروي نو- كوچه خامنه اي- كوچه قنادي 1394/01/06 239
3 مشهد هتل مجتمع جهانگردي سه ستاره محمدنوروزي روشانوند 3434565-70 بلوارجمهوري اسلامي- خيابان پروين اعتصامي26 1394/01/06 290
4 مشهد هتل تهران سه ستاره فرشته موسوي 6-38540091 خيابان امام رضا – امام رضا 8 1394/01/06 282
5 مشهد هتل جواهري دو ستاره آرش شريف جواهري 38543376 امام رضا- امام رضا6 1394/01/06 284
6 مشهد هتل دانشور دو ستاره محسن ارجمند 32282900 خيابان چمران-چمران8 1394/01/06 213
7 مشهد هتل سراي امين يك ستاره عليرضا بهزاديان 3652140 ميدان نواب صفوي-بلوارمصلي- بين مصلي1و3 1394/01/06 254
8 مشهد هتل ميثاق چهار ستاره محسن خداوردي 35010641 بلواروكيل آباد –اقبال لاهوري 1394/01/06 361
9 مشهد هتل منجي يك ستاره حميدباقرزاده خراساني 38555222 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-ضلع جنوبي بازاررضا-نبش شيخ طوسي9 1394/01/06 264
10 مشهد هتل خورشيدتابان چهار ستاره مسعودمحمدي مقدم 280-32291260 بلوارامام خميني-خيابان پاسداران 1394/01/06 152
11 مشهد هتل مرمر يك ستاره سيدرضا طوسي 38555500 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس-خيابان امام رضا(ع)- امام رضا8(کوچه فروزان)- پلاک 52 1394/01/05 32
12 مشهد هتل جواديه دو ستاره 33688831-051 خيابان طبرسي25-پلاك71 1394/01/05 142
13 مشهد هتل ياقوت شرق يك ستاره خانم گوهري 33443233 خيابان هفده شهريور-خ عنصري شرقي-بين نسترن2و4 1394/01/05 177
14 مشهد هتل همراز يك ستاره سعيددلدار 33447977 ميدان هفده شهريور-خيابان عنصري شرقي-روبروي عنصري3-پلاك62 1394/01/05 271
15 مشهد هتل هاني پارس يک ممتاز اميرمخملي 32229677 خيابان خسروي نو- بلوارسرشور8-پلاك86 1394/01/05 290
16 مشهد هتل مينو چهار ستاره نجم آبادي 38541166 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان امام رضا(ع)-بين امام رضا 16و18 1394/01/05 283
17 مشهد هتل ميامي دو ستاره صفرپور 38540848 خيابان امام رضا(ع)- امام رضا35-پلاك14 1394/01/05 290
18 مشهد هتل كيهان يك ستاره رضواني نژاد 38513073-38514841 خيابان امام رضا- كوچه كربلا 1394/01/05 282
19 مشهد هتل مشهد چهار ستاره مجتبي عباس زادگان 32222701 خيابان امام رضا- نبش امام رضا 1و3 1394/01/05 288
20 مشهد هتل معراج يك ستاره جعفرعرفانيان 32255877 خيابان شيرازي-روبروي پاركينگ شماره 4حرم 1394/01/05 291
123456789