واحدهای اقامتی

شکایت از واحدهای اقامتی

واحدهای آماده فروش

دفاتر خدمات مسافرتی

شکایت از دفاتر

نوع واحد شهر

ردیفشهرنوع واحدنام واحددرجهنام مدیرتلفنآدرسنرخنامهتاریخ آمارتعداد
1 مشهد هتل ايران چهار ستاره سعيد اسدزاده 32228010 خيابان خسروي نو 1394/01/08 293
2 مشهد هتل توكل دو ستاره سعيددلدار 38555870 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان فدائيان اسلام-نبش چهارراه اول-سمت چپ 1394/01/08 374
3 مشهد هتل صادقيه دو ستاره رشيدي پور 32233311 خيابان خسروي نو- كوچه خامنه اي- كوچه قنادي 1394/01/08 241
4 مشهد هتل جواهري دو ستاره آرش شريف جواهري 38543376 امام رضا- امام رضا6 1394/01/08 286
5 مشهد هتل دانشور دو ستاره محسن ارجمند 32282900 خيابان چمران-چمران8 1394/01/08 215
6 مشهد هتل ميثاق چهار ستاره محسن خداوردي 35010641 بلواروكيل آباد –اقبال لاهوري 1394/01/08 363
7 مشهد هتل خورشيدتابان چهار ستاره مسعودمحمدي مقدم 280-32291260 بلوارامام خميني-خيابان پاسداران 1394/01/08 154
8 مشهد هتل مرمر يك ستاره سيدرضا طوسي 38555500 استان خراسان رضوي- مشهد مقدس-خيابان امام رضا(ع)- امام رضا8(کوچه فروزان)- پلاک 52 1394/01/07 34
9 مشهد هتل هاني پارس يک ممتاز اميرمخملي 32229677 خيابان خسروي نو- بلوارسرشور8-پلاك86 1394/01/07 292
10 مشهد هتل منجي يك ستاره حميدباقرزاده خراساني 38555222 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-ضلع جنوبي بازاررضا-نبش شيخ طوسي9 1394/01/07 265
11 مشهد هتل جواديه دو ستاره 33688831-051 خيابان طبرسي25-پلاك71 1394/01/07 144
12 مشهد هتل مينو چهار ستاره نجم آبادي 38541166 استان خراسان رضوي- مشهدمقدس-خيابان امام رضا(ع)-بين امام رضا 16و18 1394/01/07 285
13 مشهد هتل ميامي دو ستاره صفرپور 38540848 خيابان امام رضا(ع)- امام رضا35-پلاك14 1394/01/07 292
14 مشهد هتل كيهان يك ستاره رضواني نژاد 38513073-38514841 خيابان امام رضا- كوچه كربلا 1394/01/07 284
15 مشهد هتل نور سه ستاره عصمت السادات كوچكي 32232970 خيابان خسروي نو 1394/01/07 264
16 مشهد هتل نيکو يك ستاره ابوالفضل سيفي 33640091 خيابان امام رضا 1394/01/07 283
17 مشهد هتل مشهد چهار ستاره مجتبي عباس زادگان 32222701 خيابان امام رضا- نبش امام رضا 1و3 1394/01/07 290
18 مشهد هتل معراج يك ستاره جعفرعرفانيان 32255877 خيابان شيرازي-روبروي پاركينگ شماره 4حرم 1394/01/07 293
19 مشهد هتل فانوس دريا سه ستاره اكبرحسين زاده 38514545 خيابان امام رضا- نبش امام رضا 22 1394/01/07 213
20 مشهد هتل فجر دو ممتاز مسعود جباري 38590311 خيابان عنصري – نبش عنصري 9 1394/01/07 292
123456789